Feb 24, 2019 : Election was held for Catholic Sabha Saverapura Unit on Feb 24, 2019. Kiran Ferandes was elected President and Wilson DSouza as Secretary for send terms. CS Moodbidri Varado President Harry Rego was the election officer. Spiritual Director Fr Rakesh Mathias was present and appreciated all for conducting election smoothly.

2019 - 2020 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ - ಸಾವೆರಾಪುರ ಘಟಕ್ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಫ಼ೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ಲಿಗೋರಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ
ಕಾ‌‌ರ್ಯದರ್ಶಿ : ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿ’ಸೋಜ
ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಮ ಡಿ’ಸೋಜ
ಖಜನ್ದಾರ್ : ಶ್ರೀ ಹರ್ಮನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವ
ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀವನ್ ಕರ್ಡೋಜ
ಸ್ತ್ರೀ ಹಿತಾ ಸಂಚಾಲಕಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ರೊಜಲಿನ್ ಪಿಂಟೊ
ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್ : ಶ್ರೀ ಮೆಕ್ಸಿಂ ಪಿಂಟೊ
ಸಮುದಾಯ್ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಸಂಚಾಲಕ್ : ಶ್ರೀ ಜೋನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್.

© 2013 www.saverapurachurch.org. All Rights Reserved.
Powered by eCreators